Parkeervisie Gemeente Alblasserdam

Het parkeerprobleem is een hot item binnen vele Nederlandse gemeentes. Zo ook de gemeente Alblasserdam, die constateert dat het parkeerprobleem erg groot is. Want de gemeente wil graag woningen bouwen, maar wat te doen met de mobiliteit en de parkeerbehoefte die de nieuwe woningen gaan opleveren? Het wegennet rondom Alblasserdam staat, zoals bekend al zwaar onder druk. De vraag is of daar nog wel verkeer bij kan. De parkeermogelijkheid in de dorpse straten van Alblasserdam kan niet zomaar vergroot worden zonder te weten of er nog parkeerplaatsen bij kunnen of dat de omgeving deze wenst. De gemeente wil ook meer groen en meer ruimte op straat voor ontmoeten, verblijven en spelen. Ook wordt er nagedacht over goede en bruikbare/concurrerende alternatieven voor de auto.

Er is een parkeernorm vastgesteld in het gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan. Echter, het strikt hanteren van die parkeernormen zet zaken onder druk. De toename van elektrische voertuigen en daarmee de laadinfrastructuur dwingt ook tot het nemen van keuzes.

Onder leiding van onze Bouwsteen Cees v.d. Hulst en samenwerkend landelijke specialist Aad Prost wordt de huidige situatie is beeld gebracht, mogelijke oplossingen bedacht en de discussiepunten opgesteld om vervolgens met College en Raad, maar ook de bewoners, ondernemers en organisaties in Alblasserdam het gesprek aan te gaan. Waar wil/moet College en Raad voor gaan? Wat voor gemeente wil Alblasserdam zijn? Dan zijn interessante vragen, zeker als de Parkeervisie een beleid op moet leveren tot 2030.

Vanuit deze discussies zal een richting komen die verder uitgewerkt wordt tot een uiteindelijk breed gedragen gemeentelijke visie.