Cees van der Hulst: Senior Verkeerskundige

Cees heeft ruim 45 jaar ervaring als verkeerskundige. Van bestuurlijk beleid tot aan advisering in projecten en alles daartussen.

De laatste 20 jaar heeft Cees zich vooral gericht op het direct bestuurlijk adviseren op het gebied van mobiliteit bij diverse gemeentes. Daarbij ging de aandacht niet alleen naar het pure verkeerskundige aspect, maar juist naar wat mobiliteit voor het totale functioneren van de stedelijke omgeving, voor de stedelijke leefbaarheid, kan en moet betekenen.

Vooral het inzicht dat mobiliteit dienstbaar moet zijn aan het functioneren van stad en land en dat dan zonder afbreuk te doen aan de leefbaarheid, heeft de afgelopen twee decennia zijn wijze van advisering sterk gestuurd.

De hoge betrokkenheid en ervaring van Cees voor mobiliteit is wat hem kenmerkend maakt en van grote toegevoegde waarde voor opdrachtgevers en de projecten.