Realisatie openbare ruimte Brede school Bavel

In het dorp Bavel te Breda is er sinds kort een brede school gerealiseerd en geopend. Hiervoor diende de oude scholen gesloopt te worden.
Deze brede school is een samensmelting van voorheen 2 separate basisscholen en wordt gezien als een samenwerkingsverband tussen alle partijen die bij kindvoorzieningen betrokken zijn.

Door het gezamenlijk optrekken is er een modern schoolgebouw gerealiseerd met alle moderne hedendaagse voorzieningen welke onderling ook met elkaar gedeeld kunnen worden.

Door de sloop van de oude scholen en bouw van het nieuwe schoolgebouw dient de openbare ruimte aangepast te worden om ook bij het nieuwe gebruik aan te kunnen sluiten.

Dit project omvat o.a. het realiseren van een shared space met een unieke herkenbare uitstraling waar alle verkeersstromen samen komen. Voor een betere bereikbaarheid wordt er een extra fietspad gerealiseerd en wordt er aangesloten op de al gerealiseerde Kiss & Ride zone.
Het bergen en afvoeren van hemelwater is een belangrijk verbeterd punt in geheel Bavel. Door de aanleg van een aantal zaksloten en rioolverbindingen wordt dit verbeterd.

Bouwsteen Projectmanagement heeft namens de Gemeente Breda de begeleiding van dit project vanaf het Definitief Ontwerp tot en met de realisatie verzorgd.