Realisatie Bewegwijzering Distripark Maasvlakte

Binnen Distripark Maasvlakte (DPMV) zijn de afgelopen periode vele infrastructurele wijzigingen doorgevoerd. Als gevolg van deze veranderingen dient de bestaande bewegwijzering aangepast te worden.

Het projectdoel van het project Bewegwijzering Distripark Maasvlakte betreft het aanbrengen van bewegwijzering conform het vastgestelde bewegwijzeringsplan d oor de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) met als resultaat functionele bewegwijzering conform vastgesteld NBd plan en daarbij horende eisen vanuit de NBd en het HbR.

Het project bevindt zich voor een groot deel op en aan de Dardanellenstraat in DPMV. Deze GebiedsOntsluitingsWeg (GOW) heeft een belangrijke functie in het afwikkelen van verkeer op de Maasvlakte. Een kritische succes factor is dan ook het goed begeleiden van doorgaand verkeer tijdens de werkzaamheden binnen gestelde tijdstippen. Dat geldt overigens niet alleen voor de Dardanellenstraat, maar uiteraard ook voor de overige wegen waar deze werkzaamheden zich aan bevinden.

Bouwsteen Projectmanagement heeft namens het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (Port of Rotterdam)
de begeleiding van dit project vanaf het 1e ontwerp tot en met de realisatie verzorgd.