Hoogwaardig Openbaar Vervoer Aalsmeer – SchipholZuid

Het project HOVASZ zorgt voor een Hoogwaardig Openbaar Vervoer -verbinding tussen de gemeenten Uithoor, Aalsmeer en Haarlemmermeer. Daarmee draagt het bij aan het verbeteren van de OV-bereikbaarheid binnen Aalsmeer en de bedrijventerreinen Green Park, Schiphol Rijk en het in aanleg zijnde Schiphol Logistics Park. Bovendien wordt dit project gebruikt om de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid op en langs het traject te vergroten en verkeerssituaties te verbeteren.

Het tracé van het traject loopt door meerdere gemeenten, via (de voormalige)  provinciale weg N196, dat ten zuiden van Schiphol ligt. Op basis van de verschillende belangen van de stakeholders, fysieke ruimte en verkeerskundige afwegingen is gekomen tot een bijzonder ontwerp. Namelijk dat de vrij liggende busbaan recht de rotondes over te laten steken.

De vele stakeholders, dynamische omgeving en het realiseren van de werkzaamheden waarbij het verkeer doorgang moest houden gedurende het project, en waarbij de veiligheid gewaarborgd moest blijven, heeft gezorgd voor veel uitdagingen die samen met alle berokkenen tot een goed eind is gebracht.

Bouwsteen Projectmanagement heeft bijgedragen aan het opstellen en sluiten van het realisatiecontract voor de provincie Noord Holland, Vervoersregio Amsterdam (VRA) ProRail en de diverse gemeenten incl de begeleiding van de uitvoeringsfase en afronding. Het contract behelst o.a. de realisatie en inpassing van een nieuwe HOV-baan, busstation Aalsmeer, uitneembaar kunstwerk en fietstunnel.  halte constructies en spoorkruisingen e.d. vanaf busstation Hilversum tot aan de aansluiting met de A27.

HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid – Provincie Noord-Holland