Flankerende Maatregelen Scharendijke

Het project Flankerende Maatregelen heeft als doel om het verkeer dat geen herkomst of bestemming heeft in Scharendijke te ontmoedigen om door de kern te rijden. Daarnaast dienen de maatregelen om de verkeersveiligheid op met name de Elkerzeeseweg en Boutlaan te verbeteren. Gezien het recreatieve karakter van de kern met veel verblijfsrecreatie moet de kern wel goed bereikbaar blijven.

Het project omvat het aanpassen van het bestaande wegprofiel naar een volwaardige 30 km/h zone conform de ASVV en CROW waar extra snelheid remmende maatregelen als verhoogde verkeersplateau’s en verkeer geleidende chicanes worden toegepast. Een lang gekoesterde wens was ook het aanbrengen van een duidelijk fietspad en extra voetpaden. De kruispunten worden gezien als multifunctionele pleintjes als attentiepunt, snelheidsremmer en verblijfsruimte. Door het toepassen van extra beplanting en verlichting krijgt het geheel meer uitstraling is een welkome aanvulling voor de toeristische omgeving.

Bouwsteen Projectmanagement heeft namens de Gemeente Schouwen-Duiveland de begeleiding van dit project vanaf het 1e ontwerp tot en met de realisatie/overdracht aan beheer verzorgd.